Ulusal ve uluslararası düzeyde, akademik çalışmalara zemin hazırlayan,inovasyon ve girişimcilik ruhu üst düzeyde insan gücü ve akademisyenler yetiştiren, ülkemizin dünya pazarlarındaki rakipleri ile rekabet gücünü arttıracak, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan ve bu süreçte etik kuralları benimsemiş, kaynakları etkin kullanan ve Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim-öğretim çalışmalarının toplam kalite anlayışıyla yürütülmesini teşvik eden seçkin bir kurum olmaktır.