Prof. Dr. Abdullah SÜTÇÜ (Enstitü Müdürü)

Doç. Dr. Halime ÜNLÜ (Enstitü Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Abdullah GENÇ (Enstitü Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. A. Nurhan YILDIRIM (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı  Başkanı)

Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA (Bitki Koruma Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Okan BİNGÖL (Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Önder KIZILKAN (Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Önder KIZILKAN (Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Halil Turgut ŞAHİN (Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN (Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdullah DİLER (Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK (Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY (Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Vecdi DEMİRCAN (Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Deniz YILMAZ (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Yaşar KARAKURT (Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK (Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İbrahim ERDAL (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Duygu KAŞIKCI (Zootekni Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İsmail ŞEN (Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Merdan ÖZKAHRAMAN (Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Özlem TERZİ (İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Gonca MANAP DAVRAS (Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YİĞİT (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ (Ekonomi ve Yönetim Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkanı)

Prof. Dr. Tuncay AYDOĞAN (Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR (Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet KABUL (İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkanı)

Prof. Dr. Bayram ÇEVİK (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) (İng.) Başkanı)