Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Misyonu

4244 defa okundu

Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir eğitim ortamında yetişmiş, üretken, sorgulayıcı, akılcı, bilgi ve birikimlerini insanlık yararına kullanan ve geliştiren, akademik anlamda donanımlı, sorun çözebilen ve analitik düşünce yeteneğine sahip nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Ulusal düzeyde öncelikli alanları ve uluslararası yönelimleri dikkate alarak üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin ve disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesine destek olacak şekilde lisansüstü programlarda daha iyiye doğru düzenlemeler yapmak. Lisansüstü tezlerin yürütülmesinde pratik, şeffaf, etik ve akademik işleyişi sağlamaktır.

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Doğu
Yerleşkesi, Orman Fakültesi Binası, Zemin Kat,
32260 Çünür/Isparta
 
Tel : +90 246 214 64 90
E-posta : enstitu@isparta.edu.tr
Fax : +90 246 214 65 99