07 Aralık 2021 Salı

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilerimize Ek Süre Verilmesi Hakkında

04 Kasım 2021 Perşembe 14:27 tarihinde eklendi | 657 defa okundu

Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 10.06.2020 tarihli, 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik değişikliği ile “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü amirdir.

Buna göre;

-2021-2022 Eğitim Öğretim yılı GÜZ yarıyılı için kayıt yenileme işlemi yapmış olmak,

- Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler için TEZ dersini seçmiş olmak,

- Doktora programına kayıtlı öğrenciler için doktora yeterlik sınavından başarılı olmak

şartlarını sağlayan “Lisansüstü Öğrencilerimiz” 10 Ocak 2022 Pazartesi tarihine kadar aşağıda linkte detayı verilen dilekçe ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvurmaları halinde, azami süreden sayılmamak üzere ek süre talebinde bulunabilirler.

Ek Süre Talep “Dilekçe” örneği için Tıklayınız

 

Önemli Bilgilendirme;

1. Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrencilerimize YÖK kararı uyarınca ek süre verilmeyecektir.

2. Daha önce Küresel salgın nedeniyle iki yarıyıl ek süre talebi onaylanan öğrenciler yeni talepte bulunamazlar.

3. Tez Savunma Sınavına Girmiş veya Tez Savunma Sınavına Girerek Düzeltme Almış Öğrencilerimiz ek süre için başvuru yapamazlar.

4. Azami süresini doldurarak Tez Savunma Sınav Tarihi almış olan öğrencilerin dışındaki öğrenciler ek süre talebinde bulunabilirler.

5. Yukarıdaki linkte detayı sunulan dilekçe öğrenci tarafından doldurulup, danışman onayını alarak imzalanmasından sonra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir. Anabilim Dalı Başkanlıklarınca üst yazı ile Enstitümüze gönderilecek söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşecek ve ek süre talebi onaylanan öğrencilerin azami sürelerinin sonuna bir yarıyıl ilave edilecektir.

6. Ek Süre Başvurularının son günü olan 10 Ocak 2022 Pazartesi tarihinden sonra yapılacak olan başvurular hakkında işlem yapılamayacaktır.

 

Sağlıklı günler dileriz