2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Öğrencilerimizin Kayıt Dondurma ve Ek Süre Taleplerinin Değerlendirilmesi Hakkında

22 Şubat 2023 Çarşamba 12:36 tarihinde eklendi | 748 defa okundu

Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosunun 09/02/2023 tarih 108/04-b sayılı kararıyla;

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin (MADDE 35 – (8) (Ek:RG-10/6/2020-31151) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.) hükmü uyarınca; talepte bulunan tüm öğrenciler için Akademik Takvimde İlan Edilen Final sınavları öncesine kadar başvurmaları durumunda kayıt dondurma veya ek süre taleplerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Bu kararın uygulamasına yönelik detaylar aşağıda verilmiştir:

1. Öğrenciler, eğitim süreleri boyunca yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl, doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilirler.

Kayıt dondurma talebi için “Form 2.2”’yi  Tıklayınız

2. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem afeti sonrasında etkilenen tez aşamasındaki tüm öğrencilerimiz için talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecektir ve verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Ek Süre Talep “Dilekçe” örneği için Tıklayınız

3. Daha önce iki yarıyıl ek süre talebi onaylanan öğrenciler yeni talepte bulunamazlar.

4. Tez Savunma Sınavına Girmiş veya Tez Savunma Sınavına Girerek Düzeltme Almış Öğrencilerimizin yanı sıra azami süresini doldurarak Tez Savunma Sınav Tarihi almış olan öğrencilerimiz ek süre için başvuru yapamazlar.

5. Bahar döneminde kayıt yenilemeyen ve form/dilekçe ile talepte bulunmayan öğrencilerimize ek süre veya kayıt dondurma hakkı verilmeyecektir.

6. Ek Süre Başvurularının son günü olan 14 Haziran 2023 Çarşamba tarihinden sonra yapılacak olan başvurular hakkında işlem yapılamayacaktır.

Not: Yukarıdaki bağlantı adresleri verilen form/dilekçe öğrenci tarafından doldurulup, danışman onayını alarak imzalanmasından sonra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir. Anabilim Dalı Başkanlıklarınca üst yazı ile Enstitümüze gönderilecek söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşecektir.

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Doğu
Yerleşkesi, Orman Fakültesi Binası, Zemin Kat,
32260 Çünür/Isparta
 
Tel : +90 246 214 64 90
E-posta : enstitu@isparta.edu.tr
Fax : +90 246 214 65 99