07 Aralık 2021 Salı

Tez Savunma Sınavı Öncesi Yapılacaklar

7744 defa okundu

1. Tezin Yazılması: Öğrenci, "Tez Yazım Kılavuzu" nu dikkate alarak  hazır "Şablonlar" dan uygun olanı kullanıp tezini hazırlar.  

2. Tezin İncelenmesi: Danışman öğretim üyesi tezi inceleyip kontrol ettikten sonra, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Uygulama Yönergesi (İntihal Raporu-Madde 21) dikkate alarak Turnitin Programı  (Turnitin kullanma kılavuzu) ile tezin benzerlik (intihal) kontrolünü gerçekleştirdikten sonra tarama bitiminde sistemin oluşturduğu Turnitin rapor çıktıları alınarak tez danışmanı ve öğrenci tarafından imzalanır. Daha sonra öğrenci tarafından tez çoğaltılır (Kraft dosya içerisinde Yüksek Lisans için 5, Doktora için 7 adet).

3. Jüri Teklifi:  Danışman, yüksek lisans veya doktora için "Form 4.10 - Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formu" nu doldurup 1 adet tez ve Turnitin raporu ile birlikte Anabilim Dalı’na iletir. Anabilim Dalı, anabilim dalı kurul kararı ve danışman tarafından teslim edilen evraklar ile Enstitüye gönderir. Formların Enstitümüze teslim edildiği tarih ile önerilen Tez Savunma Sınav tarihi arasında Yüksek Lisans tezleri için 20 gün, Doktora tezleri için 30 gün süre bulunmalıdır. Doktora için yedek üyelerle birlikte 7, Yüksek Lisans için yedek üyelerle birlikte 5 jüri üyesi önerilmelidir. Tez Savunma Sınavı, Yüksek Lisans ve Doktora için en geç 45 gün içinde belirlenen gün, yer ve saatte yapılmalıdır.

4. Not Bildirme Formu: Uzmanlık Alan Dersi not bildirimleri, tez savunma tarihi alacak öğrenciler için danışman tarafından “Form 3.4 Not Bildirme Formu”nu doldurup Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu (FORM 4-10)  ile birlikte Enstitüye gönderilmelidir.

5. Tezlerin Jürilere Dağıtılması: Tez Savunma Sınav Jürisi ve Tez Savunma Sınav Tarihi, "Enstitü Yönetim Kurulu" tarafından onaylanan tez, yazışmaları hazırlandıktan sonra öğrenci tarafından tez, savunma sınav jürilerine teslim edilir.

6. Sınav Duyurusu: Tez savunma sınav tarihinden önce Enstitümüz web sayfası, DOKÜMAN ARŞİVİ kısmı, 4. Doktora/Yüksek Lisans Formları bölümünde bulunan 4.1 Akademik Duyuru Formudoldurularak Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanıp ilgili danışman veya öğrenci tarafından bölüm ilan panosuna asılarak Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve elemanlarına sınav duyurusunun yapılması gerekmektedir.

7. Tez Savunma Sınavı: Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte Tez Savunma Sınavına girer.

 

Not: Tüm  formlar bilgisayar ortamında doldurulmalı ve resmi belgelerde imzaların mavi kalem ile atılmış olması gerekmektedir.