16 Şubat 2020 Pazar

Tez Savunma Sınavı Öncesi Yapılacaklar

2270 defa okundu

1. Tezin Yazılması: Öğrenci, "Tez Yazım Kılavuzu" nu dikkate alarak  hazır "Şablonlar" dan uygun olanı kullanıp tezini hazırlar.  

2. Tezin İncelenmesi: Danışman öğretim üyesi tezi inceleyip, Tez Çalışması Orijinallik Raporu Esaslarını dikkate alarak Turnitin Programı ile tezin benzerlik (intihal) kontrolünü gerçekleştirdikten sonra tarama bitiminde sistemin oluşturduğu Turnitin rapor çıktıları alınarak tez danışmanınca imzalanır. Daha sonra danışman öğretim üyesi, "YL/D 07 - Tez Ön İnceleme Formu" nu onayladıktan sonra tez öğrenci tarafından çoğaltılır (Kraft dosya içerisinde Yüksek Lisans  için 5, Doktora için 7 adet).

3. Jüri Teklifi:  Danışman, "YL/D 07 - Tez Ön İnceleme Formu" ile birlikte yüksek lisans için "YL 02 - Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Teklif Formu", doktora için "D 07 - Doktora Tez Savunma Jürisi Teklif Formu" nu doldurup Anabilim Dalı’na iletir. Anabilim Dalı Kurul kararı, öğrenci tarafından çoğaltılan tezlerin bir kopyası ve danışman tarafından Anabilim Dalı'na teslim edilen evraklar, Anabilim Dalı tarafından üst yazı ile Enstitüye teslim edilir. (Tez Savunma Sınav Tarihi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun yapıldığı tarihten itibaren Yüksek Lisans için en erken 20 gün, Doktora için en erken 30 gün sonrası olmalıdır. Tez Savunma Sınavı, Yüksek Lisans ve Doktora için en geç 45 gün içinde belirlenen gün, yer ve saatte yapılmalıdır.)

4. Tezlerin Jürilere Dağıtılması: Tez Savunma Sınav Jürisi ve Tez Savunma Sınav Tarihi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tez, yazışmaları hazırlandıktan sonra öğrenci tarafından tez savunma sınav jürilerine teslim edilir.

5. Sınav Duyurusu: Tez savunma sınav tarihinden önce Enstitümüz web sayfası, DOKÜMAN ARŞİVİ kısmı, Yüksek Lisans / Doktora bölümünde bulunan Akademik Duyuru Formudoldurularak Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanıp ilgili danışman/öğrenci tarafından bölüm ilan panosuna asılarak Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve elemanlarına sınav duyurusunun yapılması gerekmektedir.

6. Tez Savunma Sınavı: Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte Tez Savunma Sınavına girer.

 

Not: 1. Mezun durumunda olan ve tez savunma tarihi alınacak öğrenciler için Öğretim Üyelerimiz, öğrenci işleri bilgi sistemine uzmanlık alan not girişini unutmuşlar ise Uzmanlık Alan Ders Notu Formunu doldurup Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir.

        2. Tüm resmi belgelerde imzaların mavi kalem ile atılmış olması gerekmektedir.