Uluslararası Lisansüstü Programlar - International Graduate Programs

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kabul Mektubuna erişmek için lütfen buraya tıklayınız.

Kabul Mektubu, adaya danışmanlık yapacak öğretim üyesi tarafından, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönetmelik Uygulama Esasları dikkate alınarak 3 nüsha onaylanacaktır.

Onaylanan kabul mektupları, Bölüm Akademik Kurul Kararı ile Enstitü ‘ye gönderilecektir.