07 Aralık 2021 Salı

Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacaklar

8052 defa okundu

Tez Savunma Sınavı sonrası lisansüstü öğrenciler danışmanları ile birlikte, "İş Akış Formu" üzerinde belirtilen belge ve dökümanları hazırlayıp Anabilim Dallarına teslim etmelidirler. Tez Savunma Sınavında "başarılı" kararı ile tezi kabul edilen lisansüstü öğrenciler, mezun olabilmeleri için "Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler" bölümünde belirtilen belge ve dökümanları hazırlayıp Anabilim Dallarına teslim etmelidirler. İlgili Anabilim Dalı, bu belge ve dokümanları üst yazı ile Enstitüye gönderir.

1. Tez Savunma Sınavından sonra jüri üyelerinin gerekli gördüğü düzeltmeler dikkate alınarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanan tez; önce danışman öğretim üyesi tarafından web tabanlı Turnitin programı (Turnitin kullanma kılavuzu) ile benzerlik (intihal) kontrolü yapılır ve gerekli rapor çıktıları alınarak tez danışmanı ve öğrenci tarafından imzalanır. Tezin bilgisayar çıktısını, Enstitümüzde kontrol ettirmeye gelmeden önce, Tez İnceleme Formu (Form 4-17) danışman tarafından bilgisayar ortamında doldurulup ARKALI-ÖNLÜ çıktı alınarak imzalanır. Daha sonra tez, baskı öncesi Enstitü Müdür Yardımcıları tarafından incelenir. Ciltlenebilir onayı alan tez,  "Yüksek Lisans"  veya "Doktora" Tez Kapağı Şablonuna  uygun olarak 3 Adet ciltlettirilmelidir (II. Danışmanı olan lisansüstü öğrenciler 4 adet ciltlettirmelidir.)

2. 2011-2012 bahar yarıyılı ve sonrasında kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 34. maddesinin, 3. fıkrasında; doktora öğrencileri ise aynı yönetmeliğin 47. maddesinin 3a ve 3b fıkrasında belirtilen koşullardan birini sağladığını gösterir belgeyi danışman ve öğrenci imzası ile Enstitüye teslim etmelidirler.

3. YÖK ’ün https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ web adresinde bulunan “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak imzalanmalıdır (2 adet).

4. Enstitü web sayfası "Doküman Arşivi" nde bulunan "Form 2.10 - Öğrenci İlişik Kesme Formu", ilgili birimlere “İlişiği yoktur” ibaresi ve tarih yazılı olarak imzalatılmalı; Enstitü'ye ait kutucuklar boş bırakılmalıdır.

5. Öğrenci kimliği teslim edilmelidir. Öğrenci kimliğini kaybedenler, Isparta’da bulunan yerel bir gazeteye vermiş oldukları kayıp (zayi) ilanının yer aldığı sayfanın tamamını teslim etmelidirler.

6. 2 adet CD hazırlanmalıdır. Her bir CD içerisinde 5 adet klasör olmalı ve bu klasörlerin içerisinde aşağıda belirtilenler bulunmalıdır.

     1. Klasör: Türkçe tez özeti - (pdf uzantılı)

     2. Klasör: İngilizce tez özeti - (pdf uzantılı)

     3. Klasör: İmzalanmış Tez Veri Giriş Formu - (pdf uzantılı)

     4. Klasör: Tezin ciltlenmiş son halinin tamamı (imzalanmış tez onay sayfası taranıp pdf olarak tez içerisine eklenmelidir) - (pdf uzantılı)

     5. Klasör: Tezin ciltlenmiş son halinin tamamı (TEZ ONAY SAYFASI OLMAYACAK, ETİK BEYANI SAYFASI İMZASIZ OLACAK, ÖZGEÇMİŞ SAYFASI TAMAMEN BOŞ OLACAK, TEZ İÇERİSİNDE VE EKLERİNDE KESİNLİKLE KİŞİSEL BİLGİLER VE İMZA BULUNMAYACAKTIR) şekilde taranıp pdf olarak tez içerisine eklenmelidir) - (pdf uzantılı ve uzantı referans numarası ile kayıt edilmiş olmalıdır.) Enstitümüz Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine 5. klasörde hazırlanmış pdf dosyayı yükleyecektir.

    Her bir CD nin üzerine asetatlı kalem ile Ad, Soyad, Anabilim Dalı ve Lisansüstü Program (Yüksek Lisans veya Doktora) yazılmalıdır.

7. 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun geçici Madde 51’de belirtildiği şekilde mezuniyet belgelerinin ve diplomasının Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından hazırlanmasını talep eden öğrenciler "Form 2.5 - SDÜ Mezuniyet Hakkı Talep Dilekçesini" doldurup Anabilim Dallarına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Not: Enstitümüz, Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine tez onay sayfası olmayan, etik beyan sayfası imzasız ve özgeçmiş sayfalarının boş olarak yer aldığı pdf tezi yükleyecektir. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk tez yazarına aittir.